keskiviikko 19. joulukuuta 2012

Villa Sandelius osana Kotkan kansallista kaupunkipuistoa

Kotkaan on valmisteltu kansallista kaupunkipuistoa jo usean vuoden ajan ja Kotkan kaupunki on parhaillaan jättämässä ympäristöministeriöön hakemusta puiston perustamisesta. Villa Sandelius tulisi kuulumaan osana kansallista kaupunkipuistoa.

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto?

Kansallinen kaupunkipuisto on yhdistelmä luontoa, puistoarkkitehtuuria, historiaa ja rakennuskulttuuria. Kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa alueelle, jossa on säilynyt luonnon- ja kulttuuriperinnön puolesta valtakunnallisesti arvokkaita viheralueiden ja historiallisten ympäristöjen kokonaisuuksia. Sen avulla voidaan säilyttää kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaisema, historialliset ominaispiirteet ja kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset tai muut erityiset arvot.