maanantai 3. joulukuuta 2012

Suunnittelijoiden kartoitusta

Heti vuodenvaihteen jälkeen jatkamme pää- ja huoltorakennuksen suunnittelua, mutta tämä ei  etene ilman asiantuntijoiden apua. Arkkitehtimme lisäksi tarvitsemme työryhmään LVI- ja sähkösuunnittelijat. Lisäksi huoltorakennus vaatii rakennesuunnitelman.

Olemme koko projektin ajan painottaneet hyvän suunnittelun merkitystä, niinpä tehtävämme onkin löytää tähän parhaiten soveltuvat tekijät. Suunnittelijoiden kartoitukseen ja valintaan vaikuttavat suosittelijat ja vanhat hyväksi havaitut yhteistyökumppanit.

Kohteemme ei kuitenkaan ole perinteinen uudisrakennuskohde vaan 100-vuotias rakennus. Talotekniikan suunnittelussa on osattava hyödyntää olemassa olevia rakenteita ja keskeisimpiä suunnittelijoiden valintakriteereitä ovatkin, miten he ymmärtävät rakennuksen historian, luonteen ja pystyvät löytämään rakennusteknisesti oikeat seuraaville sukupolville kestävät ratkaisut.