Villa Sandelius

Villa Sandelius on vuonna 1914 rakennettu entinen Kotkan kaupungin vesijohtolaitoksen veden pumppaamo ja vedenpuhdistuslaitos. Rakennus sijaitsee Kotkassa Langinkosken luonnonpuiston kupeessa, Kotkan kaupunkipuistossa, Kymijoen rannalla Keisarillisen Kalastusmajan naapurissa. Rakennuksessa tuotettiin Kotkan kaupungin talousvesi 1950-luvulle asti. Puhdistettu vesi pumpattiin rakennuksesta Kotkan keskustassa sijaitsevaan Haukkavuoren vesitorniin.


Villa Sandelius alkuperäisasussa.


2017

Konehuoneena toimi rakennuksen alakerta, joka piti sisällään pumppuhuoneen, suodatushuoneen, mittarien tarkistushuoneen, korjaushuoneen ja porraskäytävän. Yläkerrassa oli kone- ja putkimestarin huoneet, laitoksen johtajan konttorihuone sekä koneenhoitajan kammari.

Rakennus muutettiin vuoden 1950 alkupuolella Kotkan kaupungin vesijohtolaitoksen työntekijöiden asunnoiksi. Alakertaan rakennettiin kaksi asuntoa ja yläkertaan kaksi.

Vuonna 2011 kiinteistö siirtyi Kotkan kaupungilta yksityiseen omistukseen, jolloin rakennus sai nimen Villa Sandelius. Rakennus toimii edelleen asuintalona ja se on entisöity ja saneerattu vuosien 2012-2022 välisenä aikana.