torstai 12. huhtikuuta 2012

Rappausta suunnittelemassa

Tapasimme arkkitehtimme kanssa kotkalaisen pintakäsittelyn ammattilaisen, jonka kanssa suunnittelimme tulevaa rappausprojektia joulukuussa tehdyn kopo-kartoituksen tulosten perusteella.

Taloa ei voida vielä tänä vuonna rapata kokonaisuudessaan, koska saneerausvaiheessa alakerran ikkunoihin tulee muutoksia ja autotalli-sauna-siipi puretaan pois. Myös arkkitehtisuunnittelu on vielä keskeneräinen. Toisen ja kolmannen kerroksen voisi kuitenkin korjata ja nämä kerrokset sitä eniten vaativatkin.

Todettiin, että mikäli ulkopuolen korjaustyö aloitetaan kesällä, tehdään ensin yksi tai kaksi seinää toisen ja kolmannen kerroksen osalta kokeeksi, jotta saadaan kokemusta työn laajuudesta ja materiaalien määrästä.

Hyvin todennäköistä on, että rappaustyötä ei aloiteta vielä tänä kesänä. Tänä kesänä on tarkoitus kuitenkin tehdä kevyt paikkarappaus-projekti, jossa olemassa olevat reiät ja isot halkeamat paikataan.